Välkommen till Kökar kommuns ärendehanteringssystem

För att kunna ta hand om ärenden så smidigt som möjligt har vi tagit i bruk ett ärendehanteringssystem för felanmälningar. Det här systemet hjälper oss dessutom hålla statistik över fel och problem som uppstår.

Hit kan du anmäla önskemål om saker som borde införskaffas, lampor som borde bytas och saker som inte fungerar.

Har du problem med någonting datorrelaterat kan du skicka en anmälan också, då under hjälpavsnittet datorer och IT.

Dataskyddsärenden hanteras också de med hjälp av systemet.